လုံခြုံရေး

JustLogin သည်သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သော လူအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ISO 27001 သက်သေခံလက်မှတ်ရရှိခဲ့မှုအပေါ်တွင်အလွန်ပင်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၄င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများနှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားမှုကိုထင်ဟပ်စေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ISO27001

ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုထားသော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စီမံ့ခန့်ခွဲမှုအဆင့်အတန်းဖြစ်သည့်ISO 27001သည် အကောင်းမွန်ဆုံး အလေ့အကျင့်နှင့် အပြည့်စုံဆုံး ထိန်းချုပ်မူများပါရှိသော သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၄င်း အဆင့်အတန်းများနှင့် ပြည့်စုံစွာလိုက်နာလျက်ရှိကြောင်းသက်သေခံပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းစနစ်သည်ဘေးဖြစ်တန်စွမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဥ်များကို အသုံးပြုပြီး လူသားများ၊ လုပ်ငန်းစဥ်များ နှင့် သတင်းနှင့်နည်းပညာအချက်အလက်များ ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းများပါဝင်ပါသည်။

သက်သေခံလက်မှတ်ရရှိရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ISO 27001 သက်သေခံလတ်မှတ်သည်JustLogin၏ သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို သီးသန့် အာရုံစိုက်ထားပြီး ကျွန်ပ်တို့၏ ဌာနတွင်း လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ISO အဆင့်အတန်းကို မည်သို့ လိုက်နာကြောင်း တိုင်းတာပါသည်။ ISO 27001သက်သေခံလက်မှတ်တွင်ပါဝင်သော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ JustPayroll, JustLeave, JustClock, JustExpense, JustBenefit နှင့် JustPeople တို့ဖြစ်ပါသည်။

ISO 27001 နှင့် အခြားနိုင်ငံတကာအဆင့်အတန်းများ၏မိတ္တုများကို www.iso.org တွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

သက်သေခံအေးဂျင့်

TÜV SÜD စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု GmbH

TÜV SÜD စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု GmbH သည် အခြေခိုင်ပြီး နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြုထားသောဆန်းစစ်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းတရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း၏ သက်သေခံချက်များကို ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ ထုတ်လုပ်သူများ၊ တတိယဝယ်ယူသူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အစိုးရအာဏာပိုင်များ မှ ကောင်းမွန်စွာ လက်ခံလျက်ရှိပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်ဆိုင်ရာ ဗဟိုချက်

ကျွန်ုပ်တို့၏အပလီကေးရှင်းများကို စင်ကာပူရှိ အမေဇုန် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၏ သတင်းအချက်အလက်ဗဟိုဌာနတွင် သိုမှီးထားရှိပြီး ၄င်း၏အခြားသော သတင်းအချက်အလက်ဗဟိုဌာနများတွင် အရန်ထားရှိပါသည်။ အမေဇုန် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည် Netflix, Airbnb နှင့် Apple အစရှိသော အင်တာနက် ကုမ္ပဏီကြီးများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရသော Cloud အခြေခံအဆောက်အဦးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

JustLogin ဖြင့်စတင်လိုက်ပါ။

Arrow-up